top of page

Citroënisternes Generalforsamling

 

Citroenisternes generalforsamling tirsdag d. 7.9.2020. Kl. 19.30

Afholdes hos vores sekretær

Danneborg skilte

Industribakken 12

2630 Tåstrup

 

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af dagsorden

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskab

Fastsættelse af kontingent – uændret som udgangspunkt

Vedtægtsændring.

Indkomne forslag

 

Valg til bestyrelsen:

a. Valg af formand.

b. Valg af sekretær.

c. Valg af bestyrelsesmedlem.

d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

e. Valg af revisor

f. Valg af revisorsuppleant.

 

Indkomne forslag til behandling på generalforsamling, sendes til Kjeld Paaske. kjeld.paaske@gmail.com

20170910_122430_edited.jpg
bottom of page